Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma esasları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak bu laboratuvarlarının çalışma usul, esaslarına, özelliklerine ve görevlerine ilişkin düzenlemeye gidildi. Yönetmelikle yem, gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının güvenilirliği, hijyen ile kalite analizlerinin yapıldığı Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları ve kurulacak özel laboratuvarların çalışma usul ve esasları belirlendi. Buna göre, özel gıda kontrol laboratuvarının analiz hizmeti verebilmesi için kuruluş çalışma izni alması, yönetmelik hükümlerine uyması ve akredite olması gerekecek. Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde ve muhafaza koşullarında ilgili şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılacak. İki yılda en az bir defa denetlenecek Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları, Bakanlıkça ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği numunelerde resmi istek analizlerini, gerçek veya tüzel kişiliğe ait özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini gerçekleştirecek. Özel gıda kontrol laboratuvarları da onaylı faaliyet listesine uygun olarak araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapabilecek. Laboratuvarlar organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve benzeri gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının analiz işlemlerini bu ürün grubunda da ayrıca onay almak şartıyla yürütecek. Laboratuvar Laboratuvar kuruluş izinleri, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nce verilecek. Laboratuvarlar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği laboratuvar denetçileri tarafından bu yönetmelik kapsamda şikayet dışında iki yılda en az bir defa denetlenecek. Belirlenen şartlara uymadan analiz yapan ve rapor düzenleyen özel gıda kontrol laboratuvarları için yaptırım uygulanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.